Úradná tabuľa ÚJD SR

383/2021

č. rozhodnutia: 383/2021

č. správneho konania: 3723-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 16.12.2021

dátum právoplatnosti: 12.01.2022

Prílohy:

3723-2021_Rozhodnutie_383_2021_R383_2021_PeKl_JuVa_JAVYS.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023