Úradná tabuľa ÚJD SR

382/2021 P

č. rozhodnutia: 382/2021 P

č. správneho konania: 3346-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 13.12.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

3346-2021_Rozhodnutie_382_2021 P_Druhostupnove rozhodnutie 382_2021_P _spalovna_atomove_Anonymizovane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023