Úradná tabuľa ÚJD SR

381/2021

č. rozhodnutia: 381/2021

č. správneho konania: 3363-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 09.12.2021

dátum právoplatnosti: 29.12.2021

Prílohy:

3363-2021_Rozhodnutie_381_2021_R381_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023