Úradná tabuľa ÚJD SR

38/2021

č. rozhodnutia: 38/2021

č. správneho konania: 832-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 17.02.2021

dátum právoplatnosti: 23.03.2021

Prílohy:

832-2021_Rozhodnutie_38_2021_R038_2021 podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022