Úradná tabuľa ÚJD SR

376/2021

č. rozhodnutia: 376/2021

č. správneho konania: 3606-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.12.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

3606-2021_Rozhodnutie_376_2021_R376_2021_UhMa_OnEv podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022