Úradná tabuľa ÚJD SR

375/2021

č. rozhodnutia: 375/2021

č. správneho konania: 3324-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.12.2021

dátum právoplatnosti: 23.12.2021

Prílohy:

3324-2021_Rozhodnutie_375_2021_R_375_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023