Úradná tabuľa ÚJD SR

374/2021

č. rozhodnutia: 374/2021

č. správneho konania: 2891-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 06.12.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

2891-2021_Rozhodnutie_374_2021_R_374_2021_MaPa.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022