Úradná tabuľa ÚJD SR

373/2021

č. rozhodnutia: 373/2021

č. správneho konania: 3829-2021

žiadateľ: FN Nitra

dátum vydania: 06.12.2021

dátum právoplatnosti: 23.12.2021

Prílohy:

3829-2021_Rozhodnutie_373_2021_R_373_2021_FN Nitra.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022