Úradná tabuľa ÚJD SR

37/2021

č. rozhodnutia: 37/2021

č. správneho konania: 1102-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 23.03.2021

Prílohy:

1102-2021_Rozhodnutie_37_2021_R037_2021.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022