Úradná tabuľa ÚJD SR

369/2021

č. rozhodnutia: 369/2021

č. správneho konania: 3447-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.12.2021

dátum právoplatnosti: 23.12.2021

Prílohy:

3447-2021_Rozhodnutie_369_2021_R369_2021.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023