Úradná tabuľa ÚJD SR

368/2021

č. rozhodnutia: 368/2021

č. správneho konania: 3211-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 01.12.2021

dátum právoplatnosti: 21.12.2021

Prílohy:

3211-2021_Rozhodnutie_368_2021_R368_2021_BeJo_MaGa.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023