Úradná tabuľa ÚJD SR

36/2021

č. rozhodnutia: 36/2021

č. správneho konania: 586-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 12.03.2021

Prílohy:

586-2021_Rozhodnutie_36_2021_R036_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022