Úradná tabuľa ÚJD SR

358/2021

č. rozhodnutia: 358/2021

č. správneho konania: 2771-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 07.12.2021

dátum právoplatnosti: 08.01.2022

Prílohy:

2771-2021_Rozhodnutie_358_2021_Anonymizované Rozhodnutie_358_2021_ SpK č. UJD SR 2771-2021.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022