Úradná tabuľa ÚJD SR

357/2021

č. rozhodnutia: 357/2021

č. správneho konania: 2671-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 29.11.2021

dátum právoplatnosti: 17.12.2021

Prílohy:

2671-2021_Rozhodnutie_357_2021_R357_2021_SeTi_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022