Úradná tabuľa ÚJD SR

355/2021

č. rozhodnutia: 355/2021

č. správneho konania: 2770-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.12.2021

dátum právoplatnosti: 08.01.2022

Prílohy:

2770-2021_Rozhodnutie_355_2021_Anonymizované Rozhodnutie_355_2021_ SpK č. UJD SR 2770-2021.002.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022