Úradná tabuľa ÚJD SR

35/2021

č. rozhodnutia: 35/2021

č. správneho konania: 32-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 18.02.2021

dátum právoplatnosti: 12.03.2021

Prílohy:

32-2021_Rozhodnutie_35_2021_R035_2021_podpisane.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022