Úradná tabuľa ÚJD SR

347/2021

č. rozhodnutia: 347/2021

č. správneho konania: 3362-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 24.11.2021

dátum právoplatnosti: 28.12.2021

Prílohy:

3362-2021_Rozhodnutie_347_2021_R347_2021 anonymizované.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023