Úradná tabuľa ÚJD SR

345/2021

č. rozhodnutia: 345/2021

č. správneho konania: 3487-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 07.12.2021

dátum právoplatnosti: 07.12.2021

Prílohy:

3487-2021_Rozhodnutie_345_2021_R345_2021_JaBr_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023