Úradná tabuľa ÚJD SR

34/2021

č. rozhodnutia: 34/2021

č. správneho konania: 776-2021

žiadateľ: NsP Prievidza

dátum vydania: 04.02.2021

dátum právoplatnosti: 10.03.2021

Prílohy:

776-2021_Rozhodnutie_34_2021_R34_2021 Javys_Nem Bojnice vyčiernene.002.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022