Úradná tabuľa ÚJD SR

335/2021

č. rozhodnutia: 335/2021

č. správneho konania: 3446-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.11.2021

dátum právoplatnosti: 07.12.2021

Prílohy:

Aktualizácia: 22.08.2023