Úradná tabuľa ÚJD SR

334/2021

č. rozhodnutia: 334/2021

č. správneho konania: 3445-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 22.11.2021

dátum právoplatnosti: 07.12.2021

Prílohy:

3445-2021_Rozhodnutie_334_2021_RO334_2021_BoDa_SoAd.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022