Úradná tabuľa ÚJD SR

331/2021

č. rozhodnutia: 331/2021

č. správneho konania: 848-2022

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 25.11.2021

dátum právoplatnosti: 29.12.2021

Prílohy:

848-2022_Rozhodnutie_331_2021_R331_2021_SzVi_SmIm.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022