Úradná tabuľa ÚJD SR

330/2020

č. rozhodnutia: 330/2020

č. správneho konania: 481-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 01.12.2020

dátum právoplatnosti: 09.03.2021

Prílohy:

481-2021_Rozhodnutie_330_2020_R330_2020_IS RAO.002.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022