Úradná tabuľa ÚJD SR

33/2021

č. rozhodnutia: 33/2021

č. správneho konania: 33-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 02.02.2021

dátum právoplatnosti: 19.02.2021

Prílohy:

33-2021_Rozhodnutie_33_2021_R033_2021_AN.pdf

Aktualizácia: 31.05.2022