Úradná tabuľa ÚJD SR

329/2021

č. rozhodnutia: 329/2021

č. správneho konania: 3399-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 12.11.2021

dátum právoplatnosti: 01.12.2021

Prílohy:

3399-2021_Rozhodnutie_329_2021_R329_2021_podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022