Úradná tabuľa ÚJD SR

328/2021

č. rozhodnutia: 328/2021

č. správneho konania: 3693-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.11.2021

dátum právoplatnosti: 29.12.2021

Prílohy:

3693-2021_Rozhodnutie_328_2021_R328_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023