Úradná tabuľa ÚJD SR

325/2021

č. rozhodnutia: 325/2021

č. správneho konania: 3321-2021

žiadateľ: VUJE

dátum vydania: 10.11.2021

dátum právoplatnosti: 30.11.2021

Prílohy:

3321-2021_Rozhodnutie_325_2021_R325_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023