Úradná tabuľa ÚJD SR

324/2021

č. rozhodnutia: 324/2021

č. správneho konania: 3691-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 29.11.2021

dátum právoplatnosti: 29.12.2021

Prílohy:

3691-2021_Rozhodnutie_324_2021_R324_2021_StFr_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023