Úradná tabuľa ÚJD SR

323/2021

č. rozhodnutia: 323/2021

č. správneho konania: 3124-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 08.11.2021

dátum právoplatnosti: 26.11.2021

Prílohy:

3124-2021_Rozhodnutie_323_2021_R_323_2021_GrOt.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022