Úradná tabuľa ÚJD SR

322/2021

č. rozhodnutia: 322/2021

č. správneho konania: 3065-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 05.11.2021

dátum právoplatnosti: 24.11.2021

Prílohy:

3065-2021_Rozhodnutie_322_2021_R322_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022