Úradná tabuľa ÚJD SR

321/2021

č. rozhodnutia: 321/2021

č. správneho konania: 3453-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.11.2021

dátum právoplatnosti: 24.11.2021

Prílohy:

3453-2021_Rozhodnutie_321_2021_rozhodnutie 321_2021TSURAO.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022