Úradná tabuľa ÚJD SR

320/2021

č. rozhodnutia: 320/2021

č. správneho konania: 3452-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 05.11.2021

dátum právoplatnosti: 24.11.2021

Prílohy:

3452-2021_Rozhodnutie_320_2021_rozhodnutie 320_2021A1.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022