Úradná tabuľa ÚJD SR

32/2021

č. rozhodnutia: 32/2021

č. správneho konania: 37-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 16.02.2021

dátum právoplatnosti: 08.03.2021

Prílohy:

37-2021_Rozhodnutie_32_2021_R032_2021_KuJa_OnEo podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022