Úradná tabuľa ÚJD SR

319/2021

č. rozhodnutia: 319/2021

č. správneho konania: 2714-2021

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 12.11.2021

dátum právoplatnosti: 16.12.2021

Prílohy:

2714-2021_Rozhodnutie_319_2021_R 319-2021 .pdf

Aktualizácia: 22.03.2022