Úradná tabuľa ÚJD SR

318/2021

č. rozhodnutia: 318/2021

č. správneho konania: 3398-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 04.11.2021

dátum právoplatnosti: 23.11.2021

Prílohy:

3398-2021_Rozhodnutie_318_2021_R318_2021_UhMa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023