Úradná tabuľa ÚJD SR

317/2021

č. rozhodnutia: 317/2021

č. správneho konania: 3315-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 03.11.2021

dátum právoplatnosti: 23.11.2021

Prílohy:

3315-2021_Rozhodnutie_317_2021_rozhodnutie 317_2021 MSVP.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023