Úradná tabuľa ÚJD SR

316/2021

č. rozhodnutia: 316/2021

č. správneho konania: 3433-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.11.2021

dátum právoplatnosti: 26.11.2021

Prílohy:

3433-2021_Rozhodnutie_316_2021_Roz316_2021 V1.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023