Úradná tabuľa ÚJD SR

315/2021

č. rozhodnutia: 315/2021

č. správneho konania: 3432-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 08.11.2021

dátum právoplatnosti: 26.11.2021

Prílohy:

3432-2021_Rozhodnutie_315_2021_Roz315_2021 IS RAO.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023