Úradná tabuľa ÚJD SR

314/2021

č. rozhodnutia: 314/2021

č. správneho konania: 3471-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 24.11.2021

dátum právoplatnosti: 25.11.2021

Prílohy:

3471-2021_Rozhodnutie_314_2021_R314_2021_ZiMi.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023