Úradná tabuľa ÚJD SR

310/2021

č. rozhodnutia: 310/2021

č. správneho konania: 2973-2021

žiadateľ: DMS

dátum vydania: 25.10.2021

dátum právoplatnosti: 18.11.2021

Prílohy:

2973-2021_Rozhodnutie_310_2021_DMS 310_2021.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022