Úradná tabuľa ÚJD SR

309/2021

č. rozhodnutia: 309/2021

č. správneho konania: 3175-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 21.10.2021

dátum právoplatnosti: 22.10.2021

Prílohy:

3175-2021_Rozhodnutie_309_2021_R309_2021.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023