Úradná tabuľa ÚJD SR

308/2021

č. rozhodnutia: 308/2021

č. správneho konania: 2446-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 03.11.2021

dátum právoplatnosti: 07.12.2021

Prílohy:

2446-2021_Rozhodnutie_308_2021_R308_2021_HiEv_SmIm.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022