Úradná tabuľa ÚJD SR

307/2021

č. rozhodnutia: 307/2021

č. správneho konania: 2975-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.10.2021

dátum právoplatnosti: 12.11.2021

Prílohy:

2975-2021_Rozhodnutie_307_2021_R307_2021_GrOt_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022