Úradná tabuľa ÚJD SR

307/2020

č. rozhodnutia: 307/2020

č. správneho konania: 773-2021

žiadateľ: FNsP Banská Bystrica

dátum vydania: 19.11.2020

dátum právoplatnosti: 09.12.2020

Prílohy:

773-2021_Rozhodnutie_307_2020_R307_2020_MuLy_VaJu.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022