Úradná tabuľa ÚJD SR

306/2021

č. rozhodnutia: 306/2021

č. správneho konania: 3195-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 27.10.2021

dátum právoplatnosti: 28.10.2021

Prílohy:

3195-2021_Rozhodnutie_306_2021_R306_2021_StFr.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022