Úradná tabuľa ÚJD SR

305/2021

č. rozhodnutia: 305/2021

č. správneho konania: 3015-2021

žiadateľ: SE

dátum vydania: 18.11.2021

dátum právoplatnosti: 21.12.2021

Prílohy:

3015-2021_Rozhodnutie_305_2021_R305_2021_SzVi_SmIm podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022