Úradná tabuľa ÚJD SR

302/2021

č. rozhodnutia: 302/2021

č. správneho konania: 3316-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.10.2021

dátum právoplatnosti: 12.11.2021

Prílohy:

3316-2021_Rozhodnutie_302_2021_Roz302_2021 RU RAO.pdf

Aktualizácia: 22.08.2023