Úradná tabuľa ÚJD SR

301/2021

č. rozhodnutia: 301/2021

č. správneho konania: 2228-2021

žiadateľ: SE – Mochovce

dátum vydania: 25.10.2021

dátum právoplatnosti: 12.11.2021

Prílohy:

2228-2021_Rozhodnutie_301_2021_R301_2021_MaPa_MaGa podpisane.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022