Úradná tabuľa ÚJD SR

3/2022

č. rozhodnutia: 3/2022

č. správneho konania: 780-2022

žiadateľ: SE – J. Bohunice

dátum vydania: 13.01.2022

dátum právoplatnosti: 14.02.2022

Prílohy:

780-2022_Rozhodnutie_3_2022_Anonymizované rozhodnutie_3_2022_ SpK UJD SR 780-2022.pdf

Aktualizácia: 22.03.2022