Úradná tabuľa ÚJD SR

299/2021

č. rozhodnutia: 299/2021

č. správneho konania: 3239-2021

žiadateľ: JAVYS

dátum vydania: 25.10.2021

dátum právoplatnosti: 11.11.2021

Prílohy:

3239-2021_Rozhodnutie_299_2021_R299_2021_DrMi podpisane.pdf

Aktualizácia: 24.11.2022